Högtrycksspolning till Avlopp i Rönninge i Salem

Dammens Rör AB har lång erfarenhet av avloppsrensning, rensa rör och utför arbetet på ett sätt som minimerar risken för skador på avloppssystemen. Vi satsar därför alltid på att spola på ett lägre tryck och spolar systemet flera gånger för att få det rent. Vi är även måna om att alltid städa upp efter utfört arbete. Här är ett projekt-exempel ute i Rönninge där vi utförde en rensning avloppsrör och stammarna till ett helt lägenhetshus, där vi fick rensa deras avlopp i gemensamma tvättstugan.