Relining i radhussling. Älta Nacka

När vi blev kontaktade och tillfrågade om vi kunde utföra relining i radhusslinga på Harstigen i Älta Hedvikslund sa vi självfallet ja. Vi gick in i de olika husen och kollade rören och dess skick. Det visade sig att det var fullt möjligt att göra relining istället för att byta ut hela rören. Vi planerade tillsammans med de boende hur projektet skulle gå till och kom snabbt igång. Trots ett omfattande arbete är de boende nu nöjda eftersom de inte behöver byta rör på cirka 30 år.

Har du behov av relining i radhusslinga i Stockholm? Då är du varmt välkommen att kontakta oss så snart som möjligt.

Kontakta oss idag!

Namn *

Telefon *

Email *

Adress + Ort *

Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *